top of page

class Globe 5.80

Lodní třída ClassGlobe 5.80. (CG5.80A)

​Výhradním držitelem licence lodní třídy ClassGlobe 5.80 je společnost McIntyre Adventure, která je ve vlastnictví a správě australské společnosti Ocean Frontiers Pty Ltd (reprezentována Donem McIntyrem).

 

 

Záměry a cíle.

​Založení lodní třídy ClassGlobe 5.80, propagace a správa, jednotný design této 5,80 metrů dlouhé překližkové jachtařské třídy, která je bezpečná, jednoduchá a plně funkční pro přeplavby oceánů. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům bude i dostupná široké veřejnosti. Současně je při konstrukci počítáno s nízkým dopadem na životní prostředí.

 

Záměrem je cílem podpořit vznik nových národních spolků ClassGlobe 5.80 (CG5.80A). Podmínkou je stavba minimálně tří jachet v dané zemi. Dále pak podpora nových stavitelů, organizování lokálních akcí a závodů.

 

Zároveň si klade za cíl organizovat, řídit a snižovat případná rizika pro všechny, kdo se odváží účastnit závodů přes Atlantik i následného solo závodu kolem světa MINI GLOBE RACE 2024.

 

 

Struktura asociace

​CG5.80A bude řízena představiteli, které jmenuje Don McIntyre. Představenstvo se skládá z předsedy a až tří členů. Předseda představenstva je Don McIntyre, který bude zastávat tuto funkci alespoň do 20.11.2027. Současně může ředitel společnosti Ocean Frontiers Pty ltd. kdykoli jmenovat předsedu a jednoho dalšího člena představenstva.

 

Od listopadu roku 2025 budou jmenováni dva další členové rady, kteří tuto pozici budou vykonávat v nadcházejícím čtyřletém období. Každý národní svaz CG5.80A si během výroční schůze v rámci všeobecného hlasování volí svého ředitele, který je kontaktním článkem pro mezinárodní CG5.80A. Výroční valná hromada se bude konat počínaje listopadem 2021 v zemi a čase, který bude upřesněn předsedou CG5.80A. Valná hromada je zpřístupněna všem registrovaným členům CG5.80A.

 

ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ RADY Mezinárodní asociace Class Globe 5.80

  • Don McIntyre (Austrálie) 

  • Eli Van den Broek (Holandsko) : Námořník, komentátor a milovník malých lodí

  • Piotr Czarniecki (Polsko): Lodní stavitel, Solo Transatlantic SETKA A mořeplavec na lodi ATOM 

 

Registrace vlastníka a stavitele lodi.

Koupí registrované a očíslované sady stavebních plánů ClassGlobe 5.80 není jejich majitel povinen registrovat svou jachtu do lodní třídy CG5.80A a jako takovou ji stavět dle jednotného designu této konstrukční třídy. Pokud ale jachtu pod lodní třídu CG5.80A nezaregistruje a loď postaví dle jiných norem (případně vlastního přání), nebude v budoucnu možnost do této třídy jachtu zaregistrovat. A to i v případě, že jachta bude vykazovat velkou podobnost s certifikovanými loděmi z třídy CG5.80A.

 

Pro získání plné klasifikace a registrace CG5.80 je kupující stavebních plánů povinen podepsat souhlasné prohlášení o dodržování následujících podmínek během stavby jachty.

 

  1. Postavit nebo nechat postavit Class Globe 5.80 přesně dle popsaných plánů a stavebních detailů. Během vlastní stavby je potřeba dodržovat všechny přiložené pokyny. Jakékoli přidání „vylepšujících detailů“, které není uvedeno v plánech, podléhá schválení.

  2. Během celého procesu stavby je potřeba založit a udržovat BLOG, který bude odrážet jednotlivé pracovní postupy od počátku stavby jachty až po vlastní plavbu. Blog musí být doplněn detailními fotografiemi a popisem jednotlivých stavebních operací. Současně musí být zadarmo přístupný pro širokou veřejnost, která se kdykoli může na průběh stavby podívat a zkontrolovat kvalitu odvedené práce. Blog musí být zpřístupněn po dobu alespoň pěti let od získání certifikace Class Globe 5.80.

  3. Zajistit zvážení celého trupu a vnitřního vybavení (před instalací) schválenou nezávislou třetí stranou (jedná se o kontrolu minimální hmotnosti pomocí certifikovaných měřidel) a zaslání výsledků národnímu (pokud existuje) i mezinárodnímu svazu CG5.80A.

  4. Nechat zkontrolovat a zvážit dokončenou konstrukci kýlu schválenou nezávislou třetí stranou a tím pádem získat potvrzení o dodržení stavební specifikace a váhových poměrů třídy. Zaslání výsledků národnímu (pokud existuje) i mezinárodnímu svazu CG5.80A.

  5. Souhlas s použitím pouze oficiálního certifikovaného setu tří kormidelních čepů a celkové instalace kormidla dodávané společností Ocean Frontiers Pty Ltd., do kterého bude vyryto číslo dle sady plánů. Cena bude upřesněna.

  6. Souhlas s umístěním dvou oranžových bezpečnostních reklam Class Globe 5.80 na vrchol obou stran hlavní plachty dle popisu.

  7. Společně se získanou certifikací Class Globe 5.80 přebírají majitel a stavitel plnou odpovědnost za konstrukci a bezpečnost lodi. Během vlastní plavby je za bezpečnost všech osob na palubě vždy výhradně zodpovědný kapitán lodě. Konstruktér, majitel a promotér lodní třídy Class Globe 5.80 nenesou žádnou zodpovědnost za individuálně postavené lodě Class Globe 5.80. Stejně tak se nevyjádřili k bezpečnosti návrhu a vhodnosti používání lodě při jiných než klidných mořských podmínkách a jiném než dobrém počasí.

       Vlastník a stavitel berou úplnou odpovědnost za posouzení, zda je vlastní loď po postavení vhodná /způsobilá k plavbě či nikoliv.                Vlastník a stavitel také berou na vědomí fakt, že plavba v jakýchkoli vodách (sladké i slané) je ve své podstatě nebezpečná a může              způsobit zranění a smrt.                           

       Majitel bere na vědomí, že designér a propagátoři lodní třídy Class Globe 5.80 nejsou v těchto záležitostech experti a jejich rady  a

       doporučení by neměly být brány vážně.

 

ClassGlobe 5.80 Registrace.

​Pro účast na jakémkoli závodu nebo události je absolutně nezbytné, aby byla loď postavena dle výše jmenovaných specifikací lodní třídy Class Globe 5.80 a tím pádem i v této lodní třídě registrovaná.

 

Při nákupu lodních plánů do 1.11.2020 je cena počáteční registrace zahrnuta v ceně plánů. Po 1.11.2020 bude cena počáteční registrace stát dalších 60 euro.

Jakmile získáte první registraci, je jachta už navždy považována za jachtu třídy Class Globe 5.80 a jako takové budou vydána loga třídy patřící na hlavní plachtu a trup.

Každoroční registrace lodi není povinná. Pokud například nebude loď několik let registrována, i nadále nese status jachty Class Globe 5.80. Vaše počáteční registrace a přidělené číslo jsou trvale uloženy v databázi Mezinárodní CG5.80A. Pokud budete chtít kdykoli v budoucnu loď opět registrovat, je potřeba zařídit jednoduchý průzkum stavu jachty a zaplatit obnovovací poplatek 100 euro.

Zůstanete-li však registrovaným členem CG5.80A, můžete se účastnit výměny informací s ostatními členy třídy po celém světě. Být v obraze, co se týká novinek a vývoje. Roční registrace třídy je otevřena pouze majitelům jachet a činí 35 euro.

(přeloženo z www.classglobe580.com)

ClassGlobe HEADER - BIGER VERSION.png
bottom of page