top of page

O projektu

Across the Horizon není jen touhou po dobrodružství, překonávání vnitřních bariér nebo zkouškou přežití v extrémních podmínkách. Je to zhmotnění životní filosofie, která se řídí myšlenkou, že: „Všechno, co si dokážeš představit, je možné.“ Je to touha po inspiraci druhých. Je to myšlenka, že: „Pokud můžu já, můžeš i ty.“ Je to součástí mé celoživotní cesty, která se řídí radostí z bytí a neochvějnou touhou posouvat své vnitřní limity dál a tím poznávat i podstatu sama sebe.

Už od školky je náš život podmíněn systémem, který nás nutí nekriticky přijímat fakt, že: „Náš život je prostě takový, jaký je, a sami na něm nemůžeme nic změnit.“ Systém, který nás učí slepě pochodovat v řadě, nevybočovat a hlavně se neptat na nic, co by mohlo jen vzdáleně souviset s hledáním té naší, pro každého z nás, zcela jedinečné cesty. 

Já svou vlastní cestu našel a pevně věřím, že je motivací pro mnoho lidí. Sólový jachting je pro mě její manifestací. Jen já, loď a oceán. Prostředí, kde není čas na faleš, umělost ani přetvářku. Oceán, který tu byl dlouho před námi a bude tu i dlouho po nás, je pro mne ztělesněním rytmu, harmonie i dravosti, která si nevybírá. Vodě, vlnám a větru je jedno, jaký máš společenský status, kolik titulů před nebo za jménem, případně co máš zrovna na sobě. Všem měří stejnou měrou. Je jen na tobě, budeš-li dostatečně pokorný a zvládneš-li naslouchat jeho rytmu a písni skryté ve vlnách.

Vlastoručně postavit oceánskou jachtu a přeplout s ní Atlantik může znít jako sen. Pro mě je to první a zcela jasný cíl projektu Across the Horizon. Tu možnost mi dává nová lodní třída ClassGlobei 5.80 a s ní i její cenově dostupné oceánské jachty o délce 5,8 metrů, které jsou určeny převážně k sólovému jachtingu.

Zakladatel lodní třídy a velký jachtař Don McIntyre z Austrálie jde se svým projektem ještě dál. Rozhodl se totiž vypsat pro ClassGlobe 5.80 sérii sólových závodů. Tím prvním bude v roce 2021 Transat – sólový závod přes Atlantik. Celá několikaletá závodní série by pak měla končit v roce 2024 jedinečným Mini Globe Race - sólovým závodem kolem světa. Výjimečná akce to bude i tím, že se jedná o historicky nejmenší lodní třídu, která se kdy podobných závodů účastnila. (Doposud byla za nejmenší lodní třídu považována ClasseMini 6.50 se známou sérií lodí Pogo.)

Naším hlavním cílem je účast na závodě Transat v roce 2021. Do té doby je potřeba postavit loď a na moři strávit co nejvíce času tréninkem. Celý projekt a jeho příběh je už nyní postupně prezentován v blogu zde na stránkách. Současně bude Across the Horizon dokumentován i fotografickým a filmovým materiálem, který bude následně použit k výrobě filmu.

Věřím, že odhodlanost, houževnatost, cílevědomost a trpělivost, které jsou v dnešní době opomíjené a současně pro úspěšné absolvování toho podniku nezbytné vlastnosti, mohou v dobrém směru ovlivnit mladou generaci i širokou komunitu a v konečném důsledku zpomalit dnešní uspěchanou dobu.

Jsem přesvědčen, že celý projekt a jeho jednotlivé příběhy se stanou obrovskou motivací a inspirací pro širokou veřejnost nejen z okruhu jachtařské komunity, a že díky Across the Horizon dojde k naplnění, nebo alespoň přiblížení se k mnoha dalším lidským snům. Protože: „Pokud můžu já, můžeš i ty!“

 

Michal Krysta

 

 

bottom of page